TOP

คู่มือ การใช้งานร้านค้าพันธมิตร xCash

การ ให้บริการลูกค้าที่มาสะสมแต้มเงิน xCash ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าที่ร้านค้า

<span>การ</span> ให้บริการลูกค้าที่มาสะสมแต้มเงิน xCash ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าที่ร้านค้า
  • เปิดแอปพลิเคชัน xCash กดปุ่ม Scan

  • 1. เปิดแอปพลิเคชัน xCash กดปุ่ม Scan

  • 2. สแกน QR Code จากร้านค้า

  • 3. ใส่รหัส pin 6 หลักของตัวเอง

  • 4. ใส่ราคาสินค้าและกดเลือก "Pay at Store"

  • 5. ให้ร้านค้ากรอกรหัสร้านค้า 4 หลัก

  • 6. ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าได้แต้มเงิน xCash

ดูขั้นตอนทั้งหมดแบบละเอียด
ผลลัพธ์
การยืนยัน