TOP
มาร่วมเป็นร้านค้าพันธมิตร xCash
ข้อดี เมื่อเป็น ร้านค้าพันธมิตร xCash
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับธุรกิจ
เพิ่มเพิ่มช่องทางให้ธุรกิจโดยการเป็นช่องทางการสนับสนุนสังคมไร้เงินสด
ได้ลูกค้าใหม่ ง่ายๆ สบายๆ
ช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายให้กับร้านค้ามากขึ้นด้วยการมีระบบวิเคราะห์ มาเพิ่มยอดขายอย่างง่ายๆ ด้วย xCash
รับ - จ่ายได้คล่องตัว รวบรวมทุกฟังก์ชันรับชำระและบริหารจัดการการเงินเอาไว้ในที่เดียว ให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเปิดรับผู้ซื้อได้จากทั่วโลกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ช่วยเพิ่มทั้งยอดขายและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ดูแลขั้นตอนการรับชำระเงินแบบครบวงจร
รายงานผลแบบเรียลไทม์
วิธีใช้งาน xCash
การให้บริการลูกค้าที่มาสะสมแต้มเงิน xCash โดยลูกค้าจ่ายค่าสินค้าที่ร้านค้า
การให้บริการลูกค้าที่มาสะสมแต้มเงิน xCash โดยลูกค้าจ่ายค่าสินค้าผ่านแอปฯ xCash ด้วย บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ผูกไว้
การให้บริการลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าด้วยแต้มเงิน xCash
การจ่ายบิล (Pay Invoice) ด้วย xCash Point ที่มีอยู่
การจ่ายบิล (Pay Invoice) ด้วย Online Banking
การถอนเงิน (Withdrawn)
P R O M O T I O N
ร้านค้าพันธมิตร xCash
ร้านค้าที่เป็นพันธมิตร xCash
ร่วมเป็นร้านค้าพันธมิตร xCash
หมายเลขโทรศัพท์: 063-9055888
ผลลัพธ์
การยืนยัน