TOP
แลกง่ายๆสำหรับลูกค้า xCash แลกซื้อ Almond Pretzel หรือ Lemonade 16 oz.

แลกง่ายๆสำหรับลูกค้า xCash แลกซื้อ Almond Pretzel หรือ Lemonade 16 oz.

พิเศษเลือกได้แลกง่ายๆสำหรับลูกค้า xCash แลกซื้อ Almond Pretzel หรือ Lemonade 16 oz. เพียงแค่ 45 xCashPoint ที่ Auntie Anne's ทุกสาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ -31 ธ.ค. 62 นี้เท่านั้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
ผลลัพธ์
การยืนยัน