TOP
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอปฯxCashเท่านั้น รับแต้มเงินคืน 2%จากเบี้ยประกันสุทธิ

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอปฯxCashเท่านั้น รับแต้มเงินคืน 2%จากเบี้ยประกันสุทธิ

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอปฯxCashเท่านั้น รับแต้มเงินคืน 2%จากเบี้ยประกันสุทธิสำหรับ กรรมธรรม์ใหม่ที่ซื้อผ่าน DEVES Stationที่ร่วมรายการ วันนี้ – 15สิงหาคมนี้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 15 สิงหาคม 2562
  • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรรมธรรม์ใหม่ผ่านDeves Stationเท่านั้น (ไม่รวมซื้อประกัน ผ่านทางตัวแทนหรือนายหน้า)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลลัพธ์
การยืนยัน