TOP
Emporium l EmQuartier

Emporium l EmQuartier

ได้เวลา “จัดเต็มความคุ้ม” กับ xCash และ The Emporium l The EmQuartier ที่ให้คุณเปลี่ยน xCashPoint เป็น Cash Voucher (บัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ) ใช้ช้อปสินค้าแทนเงินสดได้เลย!!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ Redeem “Cash Voucher” (บัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ) ด้วย xCashPoint
  1. เปิดแอปฯ xCash เลือกเมนู “สแกน”
  2. สแกน QR Code จากเคาร์เตอร์ Redemption และใส่รหัสส่วนตัว 6 หลัก หรือสแกนลายนิ้วมือ
  3. ใส่มูลค่า Cash Voucher (บัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ) ที่ต้องการแลก ในบรรทัดที่ 1 ใส่จำนวน xCashPoint ในมูลค่าที่เท่ากัน ในบรรทัดที่ 2
  4. พนักงานใส่ “รหัสร้านค้า” 4 หลัก (ร้านค้าเป็นผู้ใส่)
  5. แลก Cash Voucher เสร็จสมบูรณ์

  เงื่อนไขการแลก Cash Voucher :
  1. จำกัด 10,000 xCashPoint / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 5,000,000 xCashPoint ตลอดรายการ
  2. สงวนสิทธิ์ใช้เฉพาะ xCashPoint ในการแลกซื้อบัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ เท่านั้น (งดร่วมรายการชำระเงินด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตผ่าน xCash Application)
  3. บัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ ใช้ได้ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านเพชรไทย และร้านเทคโนโลยี
  4. บัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ หมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 64
  5. 100 xCashPoint เท่ากับบัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ 100 บาท
  6. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Redemption Counter ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  8. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
  สิทธิพิเศษดี ๆ แบบนี้ สำหรับลูกค้า xCash เท่านั้น
ผลลัพธ์
การยืนยัน