TOP
แลก KBank Reward 1,000 Point เพื่อรับ 100 xCash Point ผ่าน K PLUS Application

แลก KBank Reward 1,000 Point เพื่อรับ 100 xCash Point ผ่าน K PLUS Application

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


  1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น

  2. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

  3. แลก KBank Reward 1,000 Point เพื่อรับ 100 xCash Point ผ่าน K PLUS Application

  4. หลังทำรายการแลกคะแนนของท่านบน K PLUS Application สำเร็จ รายการของท่านจะปรากฎอยู่ใน “รายการสั่งซื้อ” ในส่วน “คูปองของฉัน” ให้ท่านกดปุ่ม “ใช้คูปอง” ภายในเวลา 60 นาที ให้นำรหัสที่ท่านได้ไปใช้สิทธิ์บน xCash Application เมนู “แลกแต้ม” เลือก KBank ใส่รหัสที่ท่านได้รับ เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แทนการใช้เงินสดจากร้านค้าพันธมิตรตามเงื่อนไขที่ xCash กำหนด

  5. ระยะเวลาการแลกและใช้รหัสนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย 63

  6. การใช้รหัสเป็นไปตามข้อกำหนดของ xCash ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกกับทาง xCash ก่อนที่จะทำการแลกคะแนนกับทางธนาคาร (โดยคะแนน 1 xCashPoints มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท)

  7. xCashPoints ที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  8. เงื่อนไขคะแนนสะสม xCash เป็นไปตามที่บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนด และธนาคารมิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

  9. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถขอคืน, ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  10. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

  11. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด

  12. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

  14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการ หรือ โทร.02 888 8888 กด 823
ผลลัพธ์
การยืนยัน