TOP
สแกนสะสมแต้มเงิน ที่แอปฯ xCash ณ ร้านค้า รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000บาท

สแกนสะสมแต้มเงิน ที่แอปฯ xCash ณ ร้านค้า รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000บาท

แจกไม่อั้นได้เพิ่มทุกครั้ง แค่สแกนสะสมแต้มเงิน ที่แอปฯ xCash ณ ร้านค้าพันธมิตร รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCashเท่านั้น
  • ขั้นต่ำในการรับแต้มเงินต้องมีมูลค่า 30บาทขึ้นไป
  • จ่ากัดสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 100 สิทธิ์ตลอดรายการ
  • ระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น 10 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562
ผลลัพธ์
การยืนยัน